Przejdź do treści

EDUKACJA DOMOWA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 1. Czy edukacja domowa musi odbywać się w domu?

Nie. ED odbywa się poza szkołą, w każdym miejscu, dowolnie wybranym przez opiekunów dziecka. Może to być dom, jacht, chatka na bezludziu. Może to być także Sposób na szkołę – stacjonarne miejsce do spotkań edukacyjnych dzieci w edukacji domowej. 

 1. Ile kosztuje edukacja domowa?

Tyle, ile chcesz. W założeniu przepisanie na ED jest darmowe. Są szkoły (prywatne), które pobierają opłatę za ED. Większość szkół tego jednak nie robi. Natomiast to, ile wydasz na edukację Twoich dzieci, zależy od Ciebie. 

Masz wiele opcji: 

 • możesz uczyć dzieci samemu lub z pomocą dziadków, cioć, wujków, przyjaciół, nie generując żadnych kosztów. 
 • możesz wynająć edukatorów, korepetytorów i zapraszać ich do domu; wtedy ponosisz koszty ich wynagrodzenia 
 • możesz zapisać dziecko do „szkoły”, w której spotykają się dzieci uczące się w trybie edukacji domowej, tak jak to jest w Sposobie na szkołę i współuczestniczyć w opłacaniu lokalu, nauczycieli etc.
 • możesz korzystać z lekcji online dla uczniów z edukacji domowej, płatnych jak i bezpłatnych 

Natomiast warto zwrócić uwagę na jedno: w szkole systemowej, czasem już w czwartej, czasem w szóstej klasie, staniesz przed koniecznością opłacenia dziecku korepetycji. Będzie ich coraz więcej, proporcjonalnie do wzrostu ilości treści przekazywanych w szkole. Czyli Twoje dziecko będzie musiało tracić czas w szkole na zajęciach z przedmiotów, których nie zrozumie, by potem po godzinach siedzieć na opłacanych przez Ciebie korepetycjach, by w końcu te zagadnienia zrozumieć. Dodatkowo będzie musiało odrobić lekcje i przygotować się do następnego dnia w szkole, w tym niezliczonej ilości sprawdzianów i kartkówek.

Presja ocen i rozpoczętej w klasie 7 akcji pod tytułem „za rok macie egzamin” nie może obejść się bez wpływu na psychikę dziecka. To od rodzica zależy, jak ten wyjątkowy czas w życiu dziecka będzie wspominany i jaki wpływ na psychikę będzie miała szkoła. 

 1. Czy edukacja domowa jest odpowiednia dla dzieci rodziców pracujących?

Tak, jeśli:

 • dziecko jest samodzielne i wykona powierzone mu zadania w podczas  nieobecności rodziców i/lub
 • dziecko samo chętnie się uczy i potrafi zdobywać wiedzę z książek, filmów, materiałów online lub
 • zapiszesz dziecko do takiego miejsca, jak Sposób na szkołę, gdzie dzieci mogą uczyć się w obecności edukatorów, którzy wytłumaczą i pokierują zadaniami 

Nie, jeśli: 

 • dziecko jest małe i niesamodzielne, a rodzice nie mogą pozwolić sobie na opłacenie edukacji 
 • uważasz, że dziecko musi uczyć się od 8 do 16 tak, wtedy kiedy ty pracujesz 
 • kompletnie nie masz czasu na wspólną edukację, co czasem oznacza tłumaczenie zagadnień (w przypadku gdy dziecko uczy się samo), a czasem oznacza wspólne przygotowanie projektu lub kontrola zadania domowego (jeśli dziecko uczy się w Sposobie na szkołę) 
 1. W jaki sposób  dzieci zaliczają podstawę programową?

Dzieci przygotowują się do zaliczenia przedmiotu – egzaminu pisemnego i ustnego (w klasach starszych) i prostszej formy (w klasach młodszych). 

Egzaminy zaliczają, gdy przerobiły treści z podstawy programowej i czują się gotowe. 

W szkołach przyjaznych edukacji domowej uczeń dostaje dokładne wytyczne, jakiego materiału musi się nauczyć na egzamin pisemny. Egzaminy ustane bardzo często  polegają na przygotowaniu projektu, który uczeń musi wcześniej przygotować na dany temat. 

Bywa tak, że niektóre przedmioty zaliczamy wcześniej  i już w połowie semestru dzieci mają zdaną (i przerobioną) całą geografię, biologię, czy matematykę. 

W zasadzie dzieci w edukacji domowej o wiele szybciej przerabiają materiał, niż dzieci uczące się w systemie konwencjonalnym. 

W szkołach przyjaznych edukacji domowej, w których dyrekcja zna przepisy prawa oświatowego i rozumie założenia takiej edukacji, uczeń zdaje przedmiot przed nauczycielem przedmiotowym i ma przez niego przygotowane zagadnienia do nauczenia. 

W szkołach, bardzo często rejonowych, dyrektorzy nie do końca rozumieją założenia edukacji domowej i bywa, że niechętnie dają dziecku możliwość przejść na taki tryb nauczania. Bywa też, że dziecko zdaje egzamin przed trzyosobową komisją, co jest jedynie wymysłem dyrekcji, ponieważ nie ma żadnego poparcia w przepisach dotyczących edukacji domowej. 

Przepisanie dziecka do innej szkoły, przyjaznej edukacji domowej, odbywa się w bardzo prosty sposób – należy złożyć podanie do takiej szkoły, po czym „nowa” szkoła załatwia wszystko ze „starą” szkołą bez ingerencji rodzica. 

 1. Czy dzieci w edukacji domowej są pełnoprawnymi uczniami?

Tak! Mają  normalną legitymację szkolną, są przypisani do konkretnej placówki oświatowej, dostają świadectwo (są czerwone paski), mają prawo do tzw. wyprawki czy innych świadczeń oraz mogą korzystać z zajęć dodatkowych w szkole takich, jak zajęcia sportowe, kółka zainteresowań itp. 

 1. Czy na edukacji domowej są oceny? 

Dzieci uczące się w trybie ED są uczone, że wiedzę należy przyswajać dla siebie, nie dla ocen. Oceny natomiast pojawiają się na świadectwie i są ocenami z zaliczonych egzaminów.

W Sposobie na szkołę nie ma ocen. Proces zmiany myślenia (także rodziców!) jest dość długotrwałym procesem szczególnie wówczas, gdy dziecko przez kilka lat uczyło się dla ocen w szkole systemowej.

 

 1. Czy można wrócić  z edukacji domowej do szkoły systemowej ?

Tak. Możecie wrócić do szkoły rejonowej zawsze. Nie ma jasnych przepisów, jak ten proces ma wyglądać – od dyrektora zależy, czy uzna wam zdane już przedmioty. 

 1. Kiedy i w jaki sposób można przejść na edukację domową?

W ciągu całego roku. Szkoły jednak niechętnie przyjmują dzieci na edukację domową od kwietnia. 

Wystarczy złożyć podanie do dyrekcji obecnej szkoły  

9. Czy dzieci szybciej się uczą w edukacji domowej?

Według nas i całej społeczności edukujących się w ten sposób: TAK. 

Umiejętne przekazanie wiedzy, wyszukiwanie interesujących treści i – jak to jest w Sposobie na szkołę – uczenie się w małej grupie – sprzyja szybkiemu przyswajaniu wiedzy. Dzieci w edukacji domowej szukają ciekawszych treści, niż te oferowane przez podstawę programową. Dzieci uczące się poza systemem polityczno-państwowym są ciekawe świata i mają naturalną potrzebę uczenia się, ale w swoim tempie i bez presji ocen i porównywania. 

10. Co to znaczy szkoła przyjazna ED i czy wszystkie są przyjazne? 

Szkoła przyjazna edukacji domowej to taka, która rozumie potrzeby uczniów uczących się poza jej murami. To szkoła, która nie ocenia niewiedzy, ale próbuje dyskutować z uczniem i podkreślać jego wiedzę. To szkoła, której nauczyciele nie oceniają wyniku, ale śledzą proces dochodzenia do niego. To szkoła, która ponad klucz stawia  znalezienie innego wyjścia, jeśli klucz nie pasuje.

11. Jak się uczą dzieci poza systemową szkołą?

Uczą się we własnym trybie. To od nich zależy, czy chcą zacząć naukę o godzinie 6 rano, czy o 20 wieczorem. Czy będą uczyć się intensywnie przez miesiąc, by potem kolejny odpoczywać – to zależy od ich chęci. Należy oczywiście kontrolować dzieci dopóki same nie nauczą się obowiązkowości. Ale warto także zaufać dzieciom i dać im wolność – jeśli nie dopełnią obowiązku, będą mieć problem na egzaminie. Uczenie się obowiązkowości, samodzielności i samodyscypliny jest równie ważne, jak uczenie się pierwiastków. Z tą różnicą, że te drugie można szybko odszukać w książce, czy internecie. 

Uczą się naturalniej, niż w szkole systemowej. Uczą się nie dla ocen, a dla satysfakcji, chociaż takiej nauki też trzeba się nauczyć.  Nie muszą być „mobilizowane” widmem otrzymania jedynki za brak przygotowania, ale same chcą się uczyć i poznawać dany temat. Mogą omijać mniej przyjazne i interesujące tematy, a poszerzać wiedzę z tych, które są faktycznie interesujące. Muszą wykazać się znajomością podstawy programowej, ale nauka tych treści różni się diametralnie od tej proponowanej przez „normalną” szkołę. Dzieci nie rywalizują ze sobą o oceny, bycie lepszym, a co za tym idzie – nagrodę w postaci „specjalnych” względów u nauczycieli. Dzieci uczone poza systemem nigdy nie będą temu systemowi tak łatwo poddane. 

Dzieci, które uczą się w trybie edukacji domowej mają różne możliwości nauki: mogą korzystać z platform przygotowanych przez szkołę przyjazną edukacji domowej (o ile taką platformę ma w ofercie), filmów edukacyjnych i wszelakich pomocy, wypełniać testy i szukać wiadomości na własną rękę. 

Mogą też, jak to jest w Sposobie na szkołę, uczyć się w mini grupach z rówieśnikami z nauczycielami. 

12. Jak dzieci odnajdą się po edukacji domowej w normalnej szkole, np. w systemowym liceum?

Zakładamy, że dziecko uczące się w trybie ED potrafi samo myśleć i przede wszystkim, szukać informacji. Jego zasób wiedzy nie odbiega od tego, którym dysponuje dziecko uczące się w normalnej, systemowej szkole, natomiast posługuje się wiedzą o wiele bardziej przydatną. Musi nauczyć się bycia ocenianym, nie zawsze sprawiedliwie, często na zasadzie chęci podkreślenia przez nauczyciela niewiedzy ucznia. 

Według nas rozmowa z dzieckiem o właśnie takiej formie nauki w systemie, na którą się zdecyduje, jest kluczowa. 

Poza tym, dziecko w wieku 15-tu lat jest już bardziej dojrzałe, niż dziesięciolatek. 

Dzieci spoza systemowej edukacji nie są dziećmi ponadstandardowo chronionymi. Są to dzieci uczone się uczyć dla siebie i własnej satysfakcji. 

13. Czy edukacja domowa oznacza to samo co edukacja zdalna lub edukacja online?

Absolutnie nie. Dzieci uczące się trybie ED mają wybór – mogą uczyć się  korzystając z lekcji w sieci, ale w porze przez siebie wybranej, mogą uczyć się stacjonarnie z rówieśnikami i  z nauczycielami (jak w Sposobie na szkołę), mogą uczyć się z pomocą korepetytorów, w grupach rówieśników, z pomocą platform edukacyjnych etc. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.