Przejdź do treści

Klasy

Od września 2022 zapraszamy uczniów z klasy 8.  Dzieci uczą się w grupach maksymalnie 10-osobowych. Zapewniamy przekazanie wiedzy wymaganej w podstawie programowej, przy założeniu jednoczesnej systematycznej pracy indywidualnej w domu, w ramach samodzielnej nauki.  Sposób na szkołę współpracuje

z edukatorami z prawie każdego przedmiotu (doświadczeni nauczyciele chcący uczyć poza schematami, korepetytorzy, wykształceni pasjonaci, a co najważniejsze osoby lubiące dzieci).

Nie mamy dzwonków, ocen i niezapowiedzianych sprawdzianów. Staramy się uczyć różnymi metodami, także poprzez działanie.

Obowiązuje rezerwacja miejsca w grupie – szczegóły, zasady zapisania się do naszych grup wysyłamy w mailu informacyjnym –

napisz do nas: kontakt@sposobnaszkole.pl

Istnieje możliwość uczestniczenia tylko na zajęciach z jednego, dowolnego przedmiotu w danej klasie (dla dzieci spoza naszej społeczności, o ile jest miejsce) – napisz do nas: kontakt@sposobnaszkole.pl

UWAGA!

Do naszej społeczności można dołączyć w każdym momencie w roku szkolnym.

W chwili obecnej Sposób na szkołę prowadzi TYLKO KLASĘ 8